Verklaring rijvaardigheid

Verklaring van rijvaardigheid
Het CBR verzorgt in Nederland de rijexamens. Tijdens het examen beoordeelt  het CBR of je goed in staat bent om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Daarbij speelt de veiligheid van jezelf en van anderen een grote rol. Als jouw rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig de weg op te kunnen, verstrekt het CBR een Verklaring  van rijvaardigheid.

Rijexamen

Eén op de vier jongeren raakt binnen vier jaar nadat ze hun rijbewijs hebben gehaald, betrokken bij een verkeersongeluk. Om dit aantal ongelukken omlaag te brengen is het rijexamen 1 januari 2008 aangepast.
Aanpassing: Zelfstandig route rijden
Een kandidaat rijdt een deel van de examenrit zonder aanwijzingen van de examinator. Het ‘zelfstandig route rijden’ kan op drie manieren worden uitgevoerd:

  • per 1 maart 2009: naar een oriëntatiepunt rijden dat niet vooraf vastligt, maar dat de kandidaat  wel kent, óf kan zien. (Bvb een kerktoren)
  • meerdere route opdrachten tegelijk (clusteropdracht), gecombineerd met de blauwe ANWB-borden;
  • met behulp van een navigatiesysteem.


Verklaring van geschiktheid
Het CBR gaat ook na of je lichamelijke of geestelijke problemen hebt die van invloed kunnen zijn op jouw rijgedrag. Als er medisch geen belemmeringen zijn, verstrekt het CBR een Verklaring van geschiktheid.
Je rijbewijs
Jouw rijbewijsdocument krijg je niet van het CBR; dat verstrekt de gemeente  waar je woont. Voorwaarde is wel dat je Verklaringen van rijvaardigheid en geschiktheid geregistreerd staan in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB).

Je hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Het CBR stuurt deze informatie na het behalen van je rijbewijs naar de  gemeente waar je ingeschreven staat.