Contact

Een tijd van komen en een tijd van gaan.

Nadat ik in maart 2011 begonnen ben met de rijschool, is het nu tijd om te gaan stoppen.
Ik blijf les geven aan alle mensen die nu aan het lessen zijn EN aan de mensen die nu op de
wachtlijst staan.
In het 2 e kwartaal van 2025 stop ik definitief.
Om die reden neem ik niemand meer aan.
Bedankt voor het vertrouwen dat jullie in me hebben of in me gehad hebben.
Het is een leuke tijd geweest waarin ik met heel veel plezier veel mensen aan het rijbewijs
geholpen heb.

Met vriendelijke groet,
Peter Sanders
Autorijschool Driver Seat